Flag

Bulgaria

Специализирани торове с най-високо качество.

Solufeed е компания за производство на специализирани торове, базирана във Великобритания и насочена към секторите на градинарството, селското стопанство и озеленяването. Отличните продукти на марката Solufeed са подкрепени от завидни търговски и технически услуги. През изминалите 60 години на търговска дейност компанията е изградила репутация за качество, надеждност и полезност, превръщайки се в доставчик на торове и партньор на десетки хиляди производители в над 40 страни по целия свят.

  • Водоразтворими NPK торове
  • Торове с микроелементи в хелатна форма
  • Листни торове
  • Течни NPK торове
  • Органични торове
  • Специални продукти


Продуктите са произведени според взискателните международни стандарти за качество в Англия. Ние притежаваме специализирани производствени съоръжения и отлични логистични системи, всички от които, осигурени с първокласна търговска и техническа помощ. Казано по-просто: "доверие чрез качеството".

Ние сме горди да бъдем представлявани от "Ай Ди Империал" ЕООД, които са в състояние да подкрепят обхвата на Solufeed на локално ниво в България.

Специализиран продуктов кетъринг за взискателните нужди на днешните земеделски производители.
Водоразтворими торове

Обширна гама от висококачествени водоразтворими торове за хидропоника и фертигация. Стандартните ни продукти се допълват от възможността заID Imperial Solufeed Brochure индивидуални поръчки чрез комбинации от хранителни елементи, които точно да съвпадат с нуждите на културата и агро-климатичните условия.

Листни торове

Гама, специално създадена и формулирана за специфичните нужди на листното торене.

Торове с микроелементи в хелатна форма

Вероятно най-широкият спектър на хелатни микроелементи сред всички доставчици, включвайки течни и твърди EDTA, DTPA и EDDHA формулировки.

Органични торове

Разширяващ се асортимент от "зелени", щадящи околната среда торове, някои от които в съответствие с изискванията на биологичото /органичното/ производство.

Специализиранипродукти

Все по-голям избор на отличителни продукти за селското стопанство, градинарството и озеленяването.

Техническа и търговска подкрепа

Осигурена от нашия екип от експерти и напълно подкрепяща всички аспекти на бизнеса.

За повече информация, моля, свържете се с "Ай Ди Империал" в България

undefined

Solufeed е горд да бъде представен в страната от: 

"АЙ ДИ ИМПЕРИАЛ" ЕООД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

бул. "Мария Луиза" № 25 А
4000 Пловдив, България

tel: 032/628 992; 630 734

fax: 032/262 323

GSM: 0887/499 904; 0885/383 385

www.idimperial.com

e-mail: sales@idimperial.com

Моля, регистрирайте се, за да получавате редовни бюлетини и актуализации от Solufeed.